Belastingvrijstellingen voor je kind of kleinkind

belasting artikel
Je mag aan je kinderen en pleegkinderen elk jaar een belastingvrij bedrag schenken.