schouder artikel Bijna vijf procent van de Nederlanders krijgt last van een frozen shoulder.

Een frozen shoulder veroorzaakt pijn, stijfheid en bewegingsverlies. Deze aandoening verloopt in de drie fases: bevriezen, bevroren en ontdooien. Dit hele ziekteproces kan tot wel drie jaar duren. Hoe kun je de symptomen van een frozen shoulder zoveel mogelijk beperken?

Wat is een frozen shoulder?
'Frozen shoulder' (capsulitis adhaesiva/adhesieve capsulitis) betekent letterlijk vertaald uit het Engels 'bevroren schouder'. Dit slaat uiteraard niet op de temperatuur van de schouder, maar op de stijfheid van het schoudergewricht.

Wie last heeft van deze aandoening krijgt te maken met bewegingsverlies in de schouder. Dit kan gepaard gaan met hevige pijnklachten, waardoor de arm niet of nauwelijks meer gebruikt kan worden om te heffen of te draaien.

Dit overkomt twee tot vijf procent van de Nederlanders. Vooral vrouwen tussen de veertig en zeventig jaar kunnen last krijgen van deze aandoening.

Bij een frozen shoulder is er sprake van een ontsteking in het schoudergewricht. Als gevolg daarvan gaat het kapsel om het gewricht krimpen en verdikken. Daardoor wordt de schouder stijf, zodat het niet meer alle bewegingen kan maken.

Dit betekent dat ook de arm minder goed gebruikt kan worden. Het verrichten van alledaagse activiteiten, zoals wassen, aankleden en koken, kunnen daardoor moeilijker of zelfs onmogelijk worden.

Deze aandoening is dus iets anders dan schouderartrose: bij artrose in de schouder is slijtage van het kraakbeen en een ontsteking in het gewricht ten gevolge daarvan de boosdoener.

frozenshoulder

Drie fases van een frozen shoulder
De aandoening ontwikkelt zich geleidelijk en doorloopt drie stadia. Het begint met de ‘bevriezingsfase’. Door de ontsteking ontstaat een vervelende pijn die continu in de schouder aanwezig is.

Dit kan ’s nachts erger worden, vooral als er op de schouder wordt geslapen. De pijn neemt toe als de arm wordt gebruikt, vooral bij plotselinge bewegingen. In deze fase – die soms maanden kan duren – neemt de beweeglijkheid van de schouder af.

In de ‘bevroren fase’ voelt de schouder stijf aan en zijn de bewegingsmogelijkheden beperkt. Het bewegen van het schoudergewricht doet nu wel minder pijn. Ook deze fase kan maanden aanhouden.

Het laatste stadium van het ziekteproces wordt de ‘ontdooifase’ genoemd. De stijfheid en pijn nemen af en de bewegingsmogelijkheden van het schoudergewricht nemen toe. De patiënt ervaart dat het verrichten van alledaagse bezigheden steeds gemakkelijker gaat.

Uiteindelijk volgt volledig herstel. Deze drie fasen kunnen in totaal drie jaar duren. Soms kan het beloop van deze aandoening korter zijn.

Hoe herken je een frozen shoulder?
Met een drietal eenvoudige bewegingen kun je zelf vaststellen of je last hebt van een frozen shoulder. Kun je je handen boven het hoofd heffen? En met je linkerhand over je hoofd de rechterschouder aanraken?

Kun je op je rug krabben? Als deze bewegingen niet of nauwelijks mogelijk zijn, dan is de kans groot dat je last hebt van de aandoening.

Wat is de oorzaak van een frozen shoulder?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een primaire en secundaire frozen shoulder. In het eerste geval kan er geen duidelijke oorzaak aangewezen worden. De klachten ontstaan spontaan.

Een secundaire frozen shoulder is meestal het gevolg van een ongeluk of een operatie. Patiënten met diabetes mellitus, schildklieraandoeningen, de ziekte van Parkinson of hart- en vaatziekten hebben een verhoogd risico op een secundaire frozen shoulder. De klachten en het verloop zijn van beide soorten overigens vrijwel identiek.

Frozen shoulder andere schouder
Een frozen shoulder ontstaat schijnbaar spontaan. Het hoe en waarom blijft voor de medische wetenschap dan ook een groot vraagteken. Er zijn mensen die er gevoelig voor zijn. Weer anderen krijgen nooit in hun leven een frozen shoulder.

Wel is het zo dat als deze aandoening in één schouder optreedt, de kans groot is dat ook de andere schouder een keer aan de beurt komt.

Diagnose frozen shoulder
De arts zal tijdens een gesprek eerst vragen naar de aard van je klachten. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Bij een frozen shoulder zal hij een duidelijke bewegingsbeperking van het schoudergewricht kunnen waarnemen. Om andere aandoeningen uit te sluiten, zal er een röntgenfoto van de schouder gemaakt worden.

Behandeling frozen shoulder
Een frozen shoulder herstelt vanzelf in een periode van 10 maanden tot drie jaar. Het eerste advies dat je arts zal geven, is om je schouder en arm binnen de pijngrens te bewegen. Pijnbestrijding en fysiotherapie kunnen het herstel ondersteunen.

Het bestrijden van de pijn gebeurt meestal met ontstekingsremmende medicijnen, injecties met corticosteroïden in het gewrichtskapsel en tabletten met corticosteroïden. In ernstige gevallen kan een tijdelijke zenuwblokkade een oplossing zijn.

Er zijn patiënten die positieve resultaten melden bij het gebruik van vloeibare GroenlipmosselCurcumine en Zwarte Bes-blad.
Deze natuurlijke ontstekingsremmers hadden bij mensen met een frozen shoulder echter geen invloed op de pijn, maar de stijfheid van het schoudergewricht nam wel duidelijk waarneembaar af.

Pijnbestrijding staat in de ‘bevriezingsfase’ en ‘bevroren fase’ voorop. In de ‘ontdooifase’ bestaat de behandeling vooral uit het verminderen van de stijfheid van de schouder.

Met behulp van een fysiotherapeut kan de beweeglijkheid van de schouder heel geleidelijk en gedoseerd uitgebreid worden. Ook wordt de controle over de bewegingen en spierkracht met oefeningen weer opgebouwd.

Injecties bij frozen shoulder
Corticosteroïde-injecties geven alleen de eerste acht weken pijnverlichting. Daarna hebben ze nauwelijks meer effect. Bij sommige klinieken kun je terecht voor een Hydrodilatatie Injectie.

Er wordt een mix van vloeistoffen in de schouder geïnjecteerd die het verdikte en gekrompen kapsel laat uitzetten. Daarbij lossen de verklevingen op. Daardoor zouden de klachten snel afnemen.

Alternatieve behandelingen frozen shoulder
Het herstel van een frozen shoulder kan tot drie jaar duren. Dat betekent dat je veel tijd kwijt bent om naar de fysiotherapeut te gaan en eventueel pijnstillers moet gebruiken. Daarom gaan veel mensen op zoek naar alternatieve behandelingen in de hoop dat die het herstel zullen versnellen.

Bij een langdurige frozen shoulder kun je eventueel één van deze alternatieve behandelingen eens proberen. Hoewel het wetenschappelijk bewijs ontbreekt, hebben sommige mensen er toch baat bij.

Shockwave: door middel van trillingen worden de ontstekingen in de schouder bestreden.

Dry Needling: deze behandeling is gericht op het ontspannen van de schouderspieren. Daarvoor wordt een dun naaldje in de triggerpoint van een spier geprikt.

Acupunctuur: bij deze behandeling worden dunne naaldjes in de schouder gezet. Daardoor wordt de aanmaak van pijnstillende stofjes gestimuleerd.

Is een operatie nodig bij een frozen shoulder?
Een chirurgische ingreep behoort niet tot de standaard behandeling van een frozen shoulder. Dit wordt pas overwogen als pijnbestrijding en fysiotherapie geen effect hebben.

Tijdens een kijkoperatie wordt dan het kapsel aan de voorkant tot en met de onderkant losgeknipt. Daardoor ontstaat meer bewegingsruimte. Deze operatie kan alleen worden uitgevoerd wanneer de actieve ontsteking voorbij is en de frozen shoulder niet meer pijnlijk is.

Tips en adviezen bij een frozen shoulder

  • Vermijd activiteiten die de pijn verergeren.
  • Zorg dat je andere arm niet overbelast raakt.
  • Voorkom abrupte bewegingen met je arm.
  • Geen zware voorwerpen optillen.
  • Til geen voorwerpen zijwaarts of boven schouderhoogte.
  • Maak niet te lang dezelfde bewegingen achter de computer, in het huishouden, tijdens het koken of bij het klussen.
Frozen shoulder en autorijden
Bij een frozen shoulder kun je je schouder niet goed bewegen. Dat kan beperkingen geven bij het autorijden. Het is dan beter om niet zelf achter het stuur te gaan zitten als je teveel last hebt van je schouder.

Oefeningen bij frozen shoulder

Bron + foto