koudekant artikel De kinderen wel in de erfenis laten delen maar wil je niet dat schoondochter of -zoon meeprofiteren?

Sinds januari 2018 is een en ander veranderd in de huwelijkswet. Dat heeft ook gevolgen voor erfenissen. Tot januari 2018 was het nodig om in het testament een uitsluitingsclausule op te nemen om er voor te zorgen dat de ’koude kant’ er niet met een deel van de erfenis vandoor zou gaan.

Dit omdat vrijwel altijd standaard in algehele gemeenschap van goederen werd getrouwd. In dat geval vallen schenkingen of erfenissen onder het gezamenlijk bezit, waardoor in het geval van een scheiding de boedel en het geld tussen de twee partners wordt verdeeld.

Sinds januari 2018 is de huwelijkswet aangepast: wie nu trouwt, trouwt standaard in beperkte gemeenschap van goederen.

Schenkingen en erfenissen uitgezonderd
Dat houdt in dat alle goederen en schulden die de echtgenoten voor het huwelijk privé hadden en (toekomstige) schenkingen en erfenissen buiten de gemeenschap blijven.

Dit betekent dat partners bij een scheiding en bij overlijden alleen het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen – behalve schenkingen en erfenissen – en het vermogen dat zij al voor het huwelijk samen in eigendom hadden met elkaar moeten delen.

Dus uitgezonderd schenkingen en erfenissen. Dit gaat ook op voor stellen die een geregistreerd partnerschap aangaan.

Dankzij de nieuwe huwelijkswet is bij een schenking of de erfenis de schoondochter of -zoon uitgesloten. Toch is het nog wel even opletten, want het gaat in dit geval dus om verbintenissen die zijn aangegaan ná 1 januari 2018 en waarbij is gekozen voor een verbintenis in beperkte gemeenschap van goederen.

Trouwt je dochter of zoon in de (nabije) toekomst en wordt daarbij toch gekozen voor algehele gemeenschap van goederen, dan is, wanneer je de koude kant wilt uitsluiten, een uitsluitingsclausule wel noodzakelijk. Dat geldt ook voor huwelijken die zijn gesloten voor 1 januari 2018.

Bron