vakantiegeld artikel Deze maand ontvangen veel werknemers en AOW'ers weer vakantiegeld.

Hoeveel daarvan overblijft, kan per jaar verschillen. Hoe pakt het dit jaar uit? Volgens HR- en salarisdienstverlener ADP houden werkenden dit jaar netto meer over van hun vakantiegeld dan vorig jaar.

Het belastingpercentage voor bijzondere beloningen, waar het vakantiegeld onder valt, is minder hoog dan in 2019. Het tarief daalt met maximaal met 2,25 procentpunt. Dat betekent dat de meeste werknemers deze maand netto meer vakantiegeld overhouden.

Hoeveel precies is sterk afhankelijk van het inkomen, deze tabel maakt dat duidelijk.

vakantigeld

AOW'ers krijgen ook vakantiegeld
Aow'ers krijgen op 20 mei ook vakantiegeld van de SVB. Hoeveel dat is kun je hier berekenen. Daarnaast ontvangen de meeste gepensioneerden een aanvullend pensioen van één of meerdere fondsen. Wanneer die uitbetalen, verschilt per fonds.

Het fonds voor ambtenaren (ABP) bijvoorbeeld keert dit niet één keer per jaar uit, maar verdeelt dit over het hele jaar. Andere fondsen keren wel één keer per jaar uit. Hoe dat uitpakt is onder meer afhankelijk van de hoogte van het pensioen, maar ook hier geldt dat vakantiegeld minder zwaar wordt belast.

vakantiegeld2

Bron